Turledertreff på Eikedalen

Dette er en invitasjon til turledere i LOT eller til deg som kan tenke deg å bli turleder i LOT.  Vi arrangerer et treff på Eikedalen tirsdag 13. september kl 18.00 og dere er hjertelig velkomne dit.  Der ønsker vi å presentere de ulike gruppene vi har i LOT, og fortelle om mulighetene for å arrangere egne turer og informere om aktuelle kurs. 

Dette treffet er for å kunne samles til en prat hvor erfaringer luftes og dere kan komme med ønsker som LOT bør jobbe videre med.  Kjenner du, som turleder, noen du vet kan tenke seg å bli turleder, ta han/hun med på treffet. Er det noen tematurer som er aktuelle for oss i tillegg til de vi har?

Det blir også planlegging av neste års turer, ønsker og forslag til disse turene er vi svært åpne for. 

Vi ønsker spesielt turledere til DNT ung og unge voksne hjertelig velkommen.  Det er også ønske om å kunne ha turer ukentlig/evt. hver 14 dag for de som ønsker å gå litt lengre og litt raskere enn våre vanlige fellesturer.  Til dette trenger vi også turledere.

Vårt ønske er en inspirerende og lærerik kveld, hvor informasjon gis, erfaringer høstes og nye tanker og ønsker kommer frem.

Bruk sommeren godt, tenk igjennom dette og sett av denne kvelden i kalenderen din!

Pga. enkel bevertning ønsker vi en påmelding, bruk gjerne den røde knappen på siden her og følg instruksjonene til du mottar en mail med bekreftelse på påmeldingen din.  Rekker du ikke melde deg på eller ikke får gjort det, kom allikevel på møtet, alle er velkomne.

Håper vi sees!

Kontaktinformasjon:

  • Larvik og Omegns Turistforening
  • Tlf. 33187650
  • E-post: larvik@dnt.no

Turleder:

  • Anne Grete Holt