Hogst Haugskollen i Hvarnes

Foto: Tor Bjørvik

Vi har mottatt flere meldinger om at det er drevet hogst på vestre vei opp til Haugskollen i Hvarnes.  Det er dype spor og meget gjørmete og dermed vanskelig å ta seg fram.  I følge grunneier vil det være utbedret og ferdig med arbeidet i midten av september.

Det er fullt mulig å gå opp fra østsiden av Haugskollen, men ikke lett å få noen rundtur nå.

Det blir også satt opp plakater om dette arbeidet ved skiltene om toppen i Hvarnes.

Skrevet av Anne Grete Holt 26. august 2019