Skogshogst ved Lauvesetra

Foto: Arne Skovro

Det har skjedd store forandringer ved Lauvesetra denne høsten.  Skogen rundt har blitt fjernet av store hogstmaskiner og det har blitt så mye lysere og finere rundt hytta og lavvoen.  I følge hyttekomiteens leder, Arne Skovro, så vil dette lyset som nå solcellepanelene på hyttas tak fanger opp, gi mere strøm til hytta.

Mye bedre utsikt også fra lavvoen ved hytta.  

Spennende å se forandringen i tiden framover!

Foto: Arne Skovro
Foto: Arne Skovro

Skrevet av Anne Grete Holt 16. september 2019