Invitasjon til Eikedalsmøtet for LOTs frivillige

Foto: Jørn Norli / NRK

Invitasjon til Eikedalsmøtet torsdag 7. november kl. 18.30 på Eikedalshytta.

Program for møtet:

- Bevertning (rundtstykker og kaffe).

- Gruppevis evaluering og planlegging

- Rapportering i plenum

- Informasjon og oppsummering ved styreleder


Påmelding til LOTs kontor innen mandag 4. november: helst på e-post til larvik@dnt.no, alternativt på tlf. 33 18 76 50.


Velkommen! 

Hilsen styret i LOT og Eikedalskomiteen.

Skrevet av Solveig Irene Dolven 7. oktober 2019