Kortvarig hogst i Eikedalen rundt turløyper nå i november.

Viken Skog, informerer om at de nå i en kort periode, kanskje nå ut november, vil hogge og bruke store hogstmaskiner i Eikedalen.  Arbeidet vil foregå rett rundt den merkede turløypa, ref. kart.  Viken Skog anmoder turgåere å ta hensyn og være varsomme i nærheten av disse maskinene, slik at det ikke skjer noen ulykker.  Viken Skog vil krysse stien på flere punkter og disse kryssingene vil bli utbedret ved hogstens slutt.

Klikk her for å skrive tekst.

Skrevet av Tore Blaschek 22. november 2019