LOT stenger for telting ved Ivarsbu inntil videre

Grunnet Covid-19 må vi be om at all overnatting i telt og hengekøye må skje i minst 150 m avstand fra hyttetunet, i henhold til Friluftsloven.

Dette fordi det er mye trafikk på Ivarsbu. Vi har ikke kontroll på antall teltere og slik situasjonen er nå vanskeliggjør dette tilstrekkelig avstand, renhold og smittesporing.

Teltere og dagsbesøkende kan benytte do ved å følge anvisning på området.
Rengjøres med klor før og etter bruk. På grunn av smittesporing ber vi alle dagsbesøkende og teltere som benytter doen om å skrive seg opp på liste som henger inne på doen.

Vi minner om at all bruk av hyttene må bestilles på forhånd til larvik@dnt.no.

Vi beklager de ulempene dette medfører, og håper samtidig på forståelse.
God tur!

Skrevet av Solveig Irene Dolven 19. august 2020