Digitalt årsmøte 29/4 og sakspapirer

Det innkalles til digitalt årsmøte i Larvik og Omegns Turistforening torsdag 29. april kl. 18.00.
Grunnet korona gjennomføres årsmøtet digitalt på Teams. Påmelding her.

Til behandling foreligger saker som nevnt i vedtektenes § 7.
Handlingsplan LOT 2021.
Forslag fra styret til behandling: Vedtektsendring som tillater en vara for ungdomsgruppas representant i LOTs styre.

Velkommen!

Styret