Hogst ved Presteseter

Presteseter.
Presteseter. Foto: Lars Aasheim

Fritzøe Skoger startet hogst i Presteseter-området 22. september. Dette vil vare i ca. to måneder.

På ukedagene vil det være tømmerbiler på Presteseterveien. 

Det er viktig at turgåere er aktsomme og tilkjennegir sin tilstedeværelse på en fornuftig måte.

Skrevet av Solveig Irene Dolven 30. september 2021