Frivillighetens dag 5. desember 2021

Over 200 frivillige bidrar med dugnadsarbeid i LOT. Noen frivillige stiller opp hver uke og finner stor glede i dette samholdet. Andre bidrar med ei hyttevakt i året. Felles for alle er at den frivillige innsatsen er helt uvurderlig for å kunne ha et godt turtilbud.

Tusen takk!🧡

Her er noe av det våre frivillige bidro med i annerledesåret 2020:

• 51 turer/arrangementer med 2300 deltakerdager.
• Tilrettela for 1649 persondøgn overnatting på Ivarsbu og Presteseter.
• Totalt 8346 registrerte dugnadstimer – det er nesten 5 årsverk!

Løypemannskapet tilrettelegger for løypekjøring på Vindfjell.
Løypemannskapet tilrettelegger for løypekjøring på Vindfjell. Foto: Beredskapstroppen LOT

Skrevet av Solveig Irene Dolven 5. desember 2021