Årsmøte i LOT 15. mars 2022

Det innkalles til årsmøte i Larvik og Omegns Turistforening
tirsdag 15. mars kl. 18.30 i Festiviteten.

Det er ønskelig med forhåndspåmelding per e-post til larvik@dnt.no, mer informasjon om påmelding i denne lenken

Sakspapirene er tilgjengelige digitalt på denne siden (se under).

Til behandling foreligger saker som nevnt i vedtektenes § 7.
Handlingsplan LOT 2022.
Forslag fra styret til behandling: Vedtektsendring som gir representant fra Seniorgruppa og Barnas Turlag stemmerett i LOTs styre, samt andre endringer nærmere presisert i saksdokumentene.

Etter årsmøtet avholdes medlemsmøte. Enkel bevertning.
Velkommen!

Styret