Hedesbevisninger på LOTs årsmøte

Dugnadsprisen for 2021 ble tildelt Ole Wiik, Hans Otto Janshaug, Ola Rustad, Anne Grete Holt og Birgit-Marie Haugen (ikke til stede).
Dugnadsprisen for 2021 ble tildelt Ole Wiik, Hans Otto Janshaug, Ola Rustad, Anne Grete Holt og Birgit-Marie Haugen (ikke til stede). Foto: Anne Grete Holt

Det er et enormt dugnadsarbeid som ligger til grunn for at denne organisasjonen eksisterer, og alle våre dugnadsfolk burde egentlig få hedersbevisning i Frivillighetens år. Styret hadde etter den imponerende dugnadsinnsatsen besluttet å utdele seks hedersbevisninger i 2022, en hederspris og fem dugnadspriser. LOTs styreleder, Knut Hjalmar Gulliksen, presenterte disse på årsmøtet i LOT 15. mars 2022.

Hedersmerket i sølv

Hedersmerket kan av styret tildeles personer som over lang tid har nedlagt verdifullt arbeid i foreningen. Personen som tildeles hedersmerket er en viktig drivkraft for LOT på flere områder. Han er en ekte DNT-er og et ja-menneske. Han har en viktig rolle i Seniorgruppa og har ledet Lauvesetra-komiteen siden 2013. Han har over lang tid lagt ned en betydelig innsats for LOT.

LOTs hedersmerke i sølv ble tildelt: Arne Skovro

Vinneren mottok LOTs Hedersmerke i sølv og vandrestav.Arne Skovro.
Arne Skovro. Foto: Anne Grete Holt

Dugnadsprisen 2021

Dugnadsprisen deles ut til medlemmer som har gjort en ekstra stor dugnadsinnsats i året som har gått.

Året 2021 ble åpnet med en massiv jobb med å rydde unna snø- og toppbrekk i skiløypene i Vindfjelltraktene. Aldri har vi opplevd maken, men under kyndig ledelse av Ole Wiik klarte vi å få ryddet unna så løyper kunne kjøres opp. Den sterke innsatsen fortsatte utover våren, sommeren og høsten med drenering, grøfting, nye stolper med mer. Nå er løypene bedre enn på lenge. Dette var en innsats som var sårt påkrevet, og Ole sørget for at det ble gjort.

Pandemien førte til økt arbeidsmengde på hyttene, med jevnlig rengjøringstilsyn for at overnattingshyttene Ivarsbu og Presteseter kunne holde åpent. LOT setter stor pris på at denne uvanlig store innsatsen ble lagt ned av komiteene, for å holde tilbudet tilgjengelig for turgåere. Flere fortjener en takk, men i spissen av komiteene på Ivarsbu og Presteseter finner vi Ola Rustad og Hans Otto Janshaug.

Våre turer og aktiviteter ble også preget av koronarestriksjonene. Turprogram ble planlagt og tilpasset gjeldende regler. Likevel måtte det ofte gjøres endringer og noen turer måtte avlyses på kort varsel når det kom nye smittevernregler. På tross av noen skuffelser og avlysninger 10 både i Barnas Turlag og Aktivitetskomiteen, ble mange turer gjennomført. Komitelederne Birgit-Marie Haugen og Anne Grete Holt, med sine lagspillere i komiteene, mistet ikke motet, men planla nye turer. Denne ekstra store innsatsen sørget for god turdeltakelse også under pandemien, i en tid der den sosiale møteplassen kanskje var ekstra nødvendig for oss alle.

Dugnadsprisen 2021 gikk til:
Ole Hjalmar Wiik
Ola Rustad
Hans Otto Janshaug
Anne Grete Holt
Birgit-Marie Haugen
(ikke til stede)

Vinnerne av Dugnadsprisen mottok DNT-kniven og vandrestav. Birgit-Marie Haugen var ikke til stede, men mottar prisen i etterkant av årsmøtet.

Tusen takk for innsatsen!

Arne Skovro mottok LOTs Hedersmerke i sølv for sitt verdifulle arbeid i foreningen.
Arne Skovro mottok LOTs Hedersmerke i sølv for sitt verdifulle arbeid i foreningen. Foto: Anne Grete Holt
Arne Skovro mottar hederprisen.
Arne Skovro mottar hederprisen. Foto: Anne Grete Holt