LOT søker frivillige til FTU Larvik

Foto: Thore Borg

FTU Vestfold er et friluftstilbud til personer med psykisk funksjonsnedsettelse. Vi ønsker å gi denne gruppen en arena for fysisk utfoldelse, sosial stimulering og mestring i naturen. DNT Vestfold er driver av tilbudet, med forankring i Vestfolds fem lokale DNT-foreninger, hvor Larvik er en av dem. FTU Vestfold har totalt ca. 50 turer i året, fordelt utover fylket. Det er ca. 10 turer årlig tilknyttet Larvik og Omegns Turistforening. I tillegg arrangerer vi 4 samlinger med overnatting i løpet av året. Alle turer er åpne for alle, gratis og uten påmelding. Prosjektleder Thore Borg er med på samtlige turer i 2022.

Her kan du lese mer om FTU Larvik.

Turbeskrivelse
En typisk tur varer i 2,5 time. Vi møter opp på avtalt sted og går deretter en sløyfe i nærmiljøet før vi samles ved et ildsted hvor vi fyrer bål i bålsesonger, spiser medbrakt og har aktiviteter. Turene er stort sett tilrettelagt for rullestol.

Turlederoppgaver
Frivillige i FTU er med å lede turene. Deltagerne har med seg ledsagere, så den frivilliges oppgaver består i hovedsak av normal turledelse, samt ledelse av aktiviteter. I tillegg trer de frivillige støttende til der det er behov, tilbyr en hånd i ulent terreng og lignende. Som frivillig i FTU får du i tillegg mulighet til å være med å utforme turprogrammet, samt planlegge og gjennomføre samlinger med overnatting. Det er tilstrekkelig med Nærturlederkurs for å bidra på som frivillig i FTU.

Vil du vite med om turlederrollen?

Ta kontakt på e-post larvik@dnt.no eller ring oss i åpningstiden!