Opptur 2021

Mellomhagen skole på Opptur 2021.
Mellomhagen skole på Opptur 2021. Foto: Egna Holme

Onsdag 8. september ble alle Larviks 9. klassinger invitert til Opptur 2021. Opptur skulle egentlig gjennomføres 5. mai da de fortsatt var 8. klassinger, men dette måtte utsettes grunnet koronaen. Heldigvis kunne de fleste skolene flytte datoen, og vi fikk endelig gjennomført arrangementet! Syv av ni Larvik-skoler var representert med i underkant av 400 ungdomsskoleelever. 

De deltakende ungdomsskolene var Hedrum, Lardal, Kvelde, Tjodalyng, Mellomhagen, Brunla og Verdensmesteren mottaksskole. Som tidligere stilte Thor Heyerdahl videregående skole ved Idrettslinja opp, og vgs-elevene fordelte seg og planla fem ulike turer med lek, konkurranser og sosialt opplegg. Seniorgruppa stilte også opp og representerte Larvik og Omegns Turistforening. Til sammen, med ungdomsskoleelever, lærere, idrettslinja og seniorgruppa, var det rundt 440 personer i sving denne dagen!

Turene gikk i ulike områder av kommunen, blant annet til Skråvika i Stavern, Gon, Seilerhytta, Furumoa og Sukkersletta.

Tusen takk til ungdomsskolene som deltok, til Thor Heyerdahl vgs. ved Idrettslinja for flott opplegg, og til Seniorgruppa hos LOT!


Her kommer et resymé fra turen med Kvelde og Lardal skole

Begge skolene med ungdomsskoleelever ankom med buss til Furumoa, hvor de møtte elevene fra Idrettslinja som skulle på tur med dem. Ungdomsskoleelevene ble delt opp i fire grupper, og Opptur startet med et antall fotballkamper mellom disse gruppene, og da kom konkurranseinstinktet frem.

Deretter gikk turen videre med tur opp på Oseberget, over Gloppebrua og Østre Halsen til Hvittensand. Der var det en konkurranse hvor de skulle samle pinner for å legge de på bakken og komme nærmest 1,5 meter.

Neste og endelig stopp var Sukkersletta hvor det var matrast. Etter rasten var det 4 aktiviteter for å definere en vinnergruppe. Aktivitetene var:
1) et antall tennisballer som kastes i en bøtte på kortes tid,
2) egg som kastes mellom 2 deltagere som skiftes og avstand økes til noen mister egget,
3) samling av flest antall kongler,
4) tilslutt var det quiz hvor en deltager i gruppen fikk spørsmål på en lapp og deretter hjelp av gruppen til å finne svaret.

Gruppen med flest poeng fikk en premie. I tillegg fikk alle hver sine deltakerpremier, som var blå Opptur-pannebånd.

Kvelde og Lardal skoler filmet også inn et Klimabrøl, og vi er imponert over hvor engasjerte ungdommen er. Tusen takk for innsatsen!


Skrevet av Solveig Irene Dolven 23. september 2021