Vellykket OPPTUR 4. mai for alle ungdomsskoler!

OPPTUR med Brunla ungdomsskole, 4. mai 2022.
OPPTUR med Brunla ungdomsskole, 4. mai 2022. Foto: Roar Hansen

Onsdag 4. mai deltok alle Larviks ungdomsskoler på OPPTUR 2022! OPPTUR er en nasjonal turdag der 8. klassinger over hele landet blir invitert til en dag med friluftsliv, fysisk aktivitet og naturopplevelser.

I Larvik var ungdomsskolene representert med 583 ungdomsskoleelever!

De deltakende ungdomsskolene var Hedrum ungdsomsskole og innføringsgruppa, Lardal skole, Kvelde skole, Mesterfjellet ungdomsskole, Tjodalyng ungdomsskolen, Mellomhagen ungdomsskole, Brunla ungdomsskole og Ra ungdomsskole.

Som tidligere stilte Thor Heyerdahl videregående skole ved Idrettslinja opp, og vgs-elevene fordelte seg og planla syv ulike turer med lek, konkurranser og sosialt opplegg. Seniorgruppa stilte også opp og representerte Larvik og Omegns Turistforening. Til sammen, med ungdomsskoleelever, lærere, idrettslinja og seniorgruppa, var det 685 personer i sving denne dagen!

Turene gikk i ulike områder av kommunen, blant annet til Trettenes, Gjone-Evja, Hvittensand, Tjølling fotballbane, Korntin i Stavern, Farriseidet og Sukkersletta.

Tusen takk til ungdomsskolene som deltok, til Thor Heyerdahl vgs. ved Idrettslinja for flott opplegg, og til Seniorgruppa hos LOT!

Brunla ungdomsskole

Brunla ungdomsskole
Brunla ungdomsskole Foto: Roar Hansen

Brunla hadde en flott aktivitetsdag på Verftet i Stavern. Turen startet med informasjon om LOT og OPPTUR, og vi gikk samlet fra skolen til verftet. På verftet ble de tre klassene tatt hånd om av elevene fra idrettslinja på Thor Heyerdahl. De hadde planlagt 3 forskjellige øvelser, "capture the flag" (en slags sisten), en laglek med frisbee, og en tur med innlagte spørsmål. Det så ut til at de fleste ungdommene hadde det gøy. Det ble også spilt en del volleyball på banen ved Corntin. 

Tjodalyng ungdomsskole

Tjodalyng ungdomsskole
Tjodalyng ungdomsskole Foto: Bente Hvatum

Tjodalyng ungdomsskoles OPPTUR gikk til fots fra skolen til Løveskogen idrettsplass. Derfra var det en fin rundtur med spørsmål i området. Det var leker og konkurranser på banen.


Hedrum ungdomsskole

Hedrum ungdomsskole
Hedrum ungdomsskole Foto: Magnhild Tveita

Flott OPPTUR til Trettenes med elever fra Hedrum ungdomskole. 11 flotte ungdommer fra Thor Heyerdahl vgs. var turledere og aktivitører. De hadde lagt opp et program som tydelig trigget aktiviteten i det flotte terrenget og fine været.


Elever fra Idrettslinja som bidro med aktiviteter til elever fra Hedrum
Elever fra Idrettslinja som bidro med aktiviteter til elever fra Hedrum Foto: Magnhild Tveita

Lardal og Kvelde skole

Lardal og Kvelde skole
Lardal og Kvelde skole Foto: Arne Skovro
Foto: Arne Skovro


Foto: Arne Skovro

Kvelde og Lardal hadde en felles OPPTUR. Lardal skole tok buss til Kvelde, og turen startet samlet derifra. Turen gikk til Gjone-Evja.

Mesterfjellet skole

Foto: Kari Berthlin Olsen


Foto: Kari Berthling Olsen

Mesterfjellet skole gikk tur til Hvittensand. Idrettslinja organiserte ulike grupper og leker. Det varflere som aldri hadde vært på Hvittensand før.

Ra ungdomsskole

Foto: Bjørn Jeksrud

Meget vellykket tur med 8. klassinger, 10 studenter fra Thor Heyerdahl, pluss noen lærere fra Ra. Vi gikk en runde fra Ra, opp til Bakkanetjønn og rundt Ulfsbakk , hvor det ble avsluttet med div. leker og konkurranser. Lekene ble avsluttet med 100% innsats!


Mellomhagen ungdomsskole

Årets OPPTUR gikk til Sukkersletta, hvor ungdomsskoleelevene fikk en flott aktivitetsdag i regi av elever fra Idrettslinja.