40 seniorer inntok Oddane fort.

Seniortur til Oddane fort
Seniortur til Oddane fort

Torsdag 22. september arrangerte LOTs seniorgruppe tur til Oddane fort.  Bjørn Jeksrud har sendt oss en liten rapport fra turen: Grunneier og oppsynsmann Hallvard M. Oddane fortalte levende og  informativt  om hvordan det var å ha sin oppvekst på fortet. Spesielt med hendelser under krigen, da fortet ble bygd av tyskerne, men også om sin interesse for å ivareta stedet etter krigen.


Oddane fort
Oddane fort

Jan Høeg fortalte historier fra Heimevernstiden etter krigen og turleder Kjell-Peder Midttun bidro med erfaring fra Forsvarsbygg og overbrakte kongeemblemer og bilder av fortet. En meget interessant og lærerik rundtur ytterst ved kysten av Larvik. Godt at stedet er fredet og bevart. Fortjent fortjenestemedalje til H. M. Oddane.

Oddane fort
Oddane fort Foto: Bjørn Jeksrud

Skrevet av Bente Dolven 23. september 2016