Ukas tur (46) Fjordstien fra Larvik til Stavern

En variert og fin dagstur som går fra Indre havn i Larvik til Stavern, eller omvendt. Turen er blåmerket og starter med å gå vestover langs bryggene, forbi kulturhuset Bølgen, gangsti forbi/under Hotell Farris Bad, over Batteristranda badeplass og videre på gang/sykkelsti langs RV 301 Stavernsveien til Tenvik.

Dette er en barmarks-tur som kan gås hele året så lenge det ikke er snø. Det må imidlertid utvises forsiktighet på glatte svaberg, klopper og trapper i perioder med frost. Kart over området: Turkart over Brunlanes Sør for E 18 i målestokk 1:25 000. Kartet er utgitt av Larvik og Omegns Turistforening.

Full turbeskrivelse finner du her.

Med "ukas turtips" presenterer vi ett turforslag hver uke. Du finner mange flere turforslag i Larvik på UT.no.
God tur!

Utsikten fra Rakke i Stavern.
Utsikten fra Rakke i Stavern. Foto: Josefine Magnussen

Skrevet av Tore Blaschek 15. november 2021