DNT Senior Larvik

Er du hjemme på dagtid, har passert 60 år eller er uføretrygdet?

Har du lyst til å komme ut i frisk luft, få flotte naturopplevelser og bli med på turer i hyggelig selskap?Da bør du melde deg inn i LOTs seniorgruppe.

LOTs seniorgruppe arbeider for økt sosialt samvær i form av turer, reiser og sammenkomster av forskjellige slag. Fysisk aktivitet etter evne.
Vår og høst arrangerer vi formiddagsturer stort sett hver torsdag, enten på beina i nærterrenget, eller vi busser til mer "eksotiske" steder og attraksjoner.
 Vanligvis starter vi fra Bøkeskogen kl. 11.00. I februar og mars har vi turer hver 14. dag, enten på ski eller på beina.
Noen av turene er av lengre varighet, fra 2-5 dager, gjerne med buss og med overnatting eller opphold på hotell. Dessuten arrangerer vi møter med program i tilknytning til våre aktiviteter, samt festlige sammenkomster som sommerfest og førjulsfest.

AKTIVITETSKALENDER

Vi håper du finner noe som passer!

Seniorgruppas turer publiseres i aktivitetskalenderen fortløpende. Du finner også alle turene i LOTs turbrosjyre som kan hentes på LOTs kontor.


FACEBOOK:

Følg LOT på Facebook.

Bli medlem av facebookgruppa LOT seniorene på tur.