Frivillig

Dugnadsarbeid er selve ryggraden i DNTs virksomhet. Larvik og Omegns Turistforening (LOT) er avhengig av å ha en stor gjeng med frivillige, som gjør en flott innsats for fellesskapets beste. Deres innsats gjør at vi kan opprettholde vårt store tilbud og aktivitetsnivå.

Lyst til å bidra du også? Dugnad er sosialt og hyggelig. Som frivillig kan du være med på hyttedugnad, merking og vedlikehold av våre stier, turplanlegging og turledelse. I tillegg trenger vi serveringsvakter på våre tre dagsturhytter. Vi trenger også medhjelpere på våre ulike arrangementer som Opptur og Kom deg ut-dagene.

Turleder

LOT arrangerer mange turer for alle aldersgrupper gjennom hele året, og det er stadig behov for nye turledere.

Alle turgrupper trenger flere frivillige: Barnas Turlag, Turboklubben, DNT ung, DNT voksen, Seniorgruppa og DNT Tilrettelagt.

Som turleder i LOT får du tilbud om å delta på turlederkurs.
Har du lyst til å bli turleder?

Ring eller send en e-post til LOTs kontor:
Tlf 33 18 76 50
e-post: larvik@dnt.no


Hyttedugnad

LOT drifter de tre dagsturhyttene Lauvesetra, Eikedalen og Padlehytta i vårt nærområde. I tillegg eier og driver foreningen de to ubetjente hyttene Ivarsbu (Skrim) og Presteseter (Lardal).
Hytten må vedlikeholdes både utvendig og innvendig med jevne mellomrom. Hyttekomiteene har også ansvar for tilsyn og innkjøp til hyttene.
Våre hyttekomiteer vil gjerne ha din hjelp til dette arbeidet.
Har du lyst til å bidra?

Ring eller send en e-post til LOTs kontor:
Tlf 33 18 76 50
e-post: larvik@dnt.no

Løypedugnad 

Larvik og Omegns Turistforening har utviklet et utstrakt løypenett i distriktet vårt. Rundt 350 km blåmerkede løyper strekker seg fra Larviks kyst til Skrimfjell. Det er følgelig mange løyper som skal holdes i orden og det krever god dugnadsånd.
Har du lyst til å være med på rydding og merking av våre nye og gamle stier?

Ring eller send en e-post til LOTs kontor:
Tlf 33 18 76 50
e-post: larvik@dnt.no

Serveringsvakt

LOT drifter de tre dagsturhyttene Lauvesetra, Eikedalen og Padlehytta i vårt nærområde. Hyttene er åpne for turgåere deler av året med servering av kaffe, mineralvann, sjokolade og kjempegode vafler/ lefser. Driften er basert på dugnadshjelp fra våre medlemmer. Har du lyst til å ta en serveringsvakt?

Ring eller send en e-post til LOTs kontor:
Tlf 33 18 76 50
e-post: larvik@dnt.no

Info til LOTs frivillige

Private utlegg etc.

Her ligger lenke til skjema for private utlegg, kjøregodtgjørelse og reiseregning

Dette er et Excel regneark, som må lagres lokalt og som så kan redigeres/fylles ut.

Møterom

LOTs komiteer kan booke møterommet på larvik@dnt.no 

Her kan du se når LOTs møterom er ledig.

Statistikk

Skjema for dugnadsstatistikk fylles ut av komiteledere og sendes LOTs kontor årlig.