Lokal løyperapport

Vindfjellsamarbeidet har ansvar for løypekjøring i Lardal/øvre terreng. For detaljer se  vindfjellsamarbeidet.no. I nedre terreng står Larvik Ski og Nanset IF for løypekjøringen. Nanset IF kjører opp løyper i egne skiløyper straks det er kulde/snø. Ved tilstrekkelig mengder snø kjører de opp løyper i Vestmarka til Lauvesetra, både Vestløypa og Østløypa. Larvik Ski kjører opp løyper i skianlegget på Kleiver straks det er kulde/snø. Ved tilstrekkelig mengder snø kjører de opp løyper i Eikedalsmarka og Brunlanes.

Brunlanes

Larvik Ski har ansvar for området sørvest for Farrisvannet i Brunlanes, herunder Kleiver- Eikedalen- Tanum Saga- Stavern (Hauanåsen).
Foreningen har kunstsnøanlegg ved Kleiver.
Løyperapport for Brunlanes finner du på skisporet.no

Vestmarka

Nanset IF har området nordøst for Farrisvannet i Vestmarka, herunder strekningen Bøkeskogen (Bjørndalen-Lauvesetra) til og med Skjærsjø i Kvelde.
I Bøkeskogen er det anledning til å gå uten ski.
Løyperapport for Vestmarka finner du på skisporet.no

Tjølling

Larvik og Omegns Turistforening er ansvarlig for løypekjøringen i Tjølling. Alt arbeidet gjøres på dugnad.
I "sentrale" Tjølling er det Leif Løwe som legger løype med snøscooter når forholdene tilsier det. Her kan det bli kjørt opp skiløyper på opp mot 5 mil når snøforholdene er svært gode.
På Eftanglandet kjører Fridtjof Lorentzen opp løyper med snøscooter. Løypa er ca. 15 km ved gode forhold.
Begge steder krever en god del snø før løypene kjøres opp.
Vi oppdatere informasjonen her når løypene er kjørt.

Kjose

Det er inngått en avtale med Porsgrunn kommune om kjøring av løyper i Kjose.
Sjekk løypeforholdene på skisporet.no.
Kart over skiløypene finner du også her, samt utskriftsvennlig her.
Ytteligere informasjon om løypene finner du her.
Informasjon om scooterløyper finner du hos Kjose IL.

Øvre terreng/Vindfjelltraktene

Vindfjellsamarbeidet har ansvar for løypekjøringen i dette området, som dekker Vindfjelltunet, Viddaseter, Grønnli, Årum, Raudberen, Grorud, Løvås, Borgen og Presteseter.
Løyperapport øvre terreng finner du her.
Du finner også løypene på skisporet.no

Skrim

På vinterstid finner du milevis med godt preparerte skiløyper på Skrim.
Sjekk løypeforholdene på skisporet.no
Du kan også se forholdene på webkamera eller abonnere på føremeldinger her.