Om Larvik og Omegns Turistforening

Larvik og Omegns Turistforening (LOT) ble stiftet av unge og eldre turentusiaster 29. oktober 1930. Det er en aktiv og voksende forening som dekker hele Larvik kommune. Per 2021 har LOT 3055 medlemmer.

Foreningen har overnattingshyttene Ivarsbu på Skrim, og Presteseter ved Kopavannet i Lardal. I tillegg driver vi dagsturhyttene Eikedalen, Lauvesetra og Padlehytta i byens nærområde.
Vi har et spennende og inkluderende turtilbud for mennesker i alle aldre.
LOTs tur- og løypenett omfatter ca. 350 km blåmerkede løyper som strekker seg fra Larviks kyst til Skrimfjell. 

KONTAKT OSS

Kontakt oss gjerne på telefon eller e-post, eller kom innom vårt Tursenter.

Tlf.  33 18 76 50
​​​​​​​E-post: larvik@dnt.no​​​​​​​

Vil du bli frivillig?
Ta kontakt for en prat om mulighetene!

TURSENTERET

Tursenteret er LOTs kontor og turbutikk.

Post/besøksadresse:
Larvik og Omegns Turistforening
Storgata 25, 3256 Larvik

(tidligere Storgata 50)

Se våre åpningstider.

ADMINISTRASJONEN

LOTs adminstrasjon består av 4 ansatte og holder til i Storgata 25.

STYRET OG KOMITEER

Foreningen ledes av et styre på 8 medlemmer med 4 varamedlemmer. Styret består av leder, nestleder og 6 styremedlemmer.

En oversikt over våre styremedlemmer
og våre mange komiteer finner du her.

VISJONER OG VERDIER

DNTs visjon "Naturopplevelser for livet" er styrende for all virksomhet i organisasjonen.

Verdiene skal gjenspeiles i LOTs tilbud. 

FORMÅL

LOT har som formål å fremme et enkelt, naturvennlig og sikkert friluftsliv.

Formålet oppnås ved å:
- Opparbeide og merke ruter for fotturer og skiturer.
- Utarbeide turbeskrivelser og drive veiledning.
-  Bygge og drive turisthytter.
- Arrangere turer, møter og kurs.
- Verne om naturen.

ÅRSMØTET

Årsmøtet er LOTs øverste organ og avholdes hvert år innen utløpet av mars måned.

Se protokoll fra årsmøtet her:
Referat årsmøtet 2021.
Referat årsmøtet 2022.


VEDTEKTER

LOTs vedtekter ​​​​​​​ble sist revidert og vedtatt mars 2022.

ÅRSRAPPORT

Årsrapporten sammenfatter LOTs viktigste arbeid i året som gikk, og gir et bilde av bredden i våre aktiviteter. 

Årsrapport 2020.  
Årsrapport 2021.

HANDLINGSPLAN 

Handlingsplan for 2022-2023 ble revidert og vedtatt på årsmøtet i LOT 15.03.2022.

Handlingsplanen beskriver hva foreningen skal prioritere de nærmeste årene. Dette vil også lette styrets arbeid som vil ha en vedtatt plan å jobbe etter.