Våre ubetjente hytter

Medlemmer

Voksen

Overnatting kr  180,-
Dagsbesøk  kr 60,-

Ungdom 13-26år

Overnatting kr 95,-
Dagsbesøk  kr 35,-

Barn 0-12 år

Overnatting kr 0,-
Dagsbesøk  kr 0,-

Ikke medlemmer

Voksen

Overnatting kr 280,-
Dagsbesøk kr 70,- 

Ungdom 13-26år

Overnatting kr  280,-
Dagsbesøk  kr 70,-

Barn 0-12 år

Overnatting kr 145,-
Dagsbesøk  kr 40,-

Bare medlemmer får deponere på DNTs standardnøkkel, som er tilgjengelig i DNTs nettbutikk eller hos en lokalforening. Standardnøkkelen går til de fleste selvbetjente og ubetjente hytter, og man betaler et depositum, p.t. kr 100,-. Hvis man ikke fornyer medlemskapet sitt, skal nøkkelen leveres inn igjen, og man får tilbake pengene.

Ikke-medlemmer har adgang bare i følge med medlemmer og må betale høyere pris enn medlemmer. Betalingen er differensiert ved at DNT- og lokalforeningenes medlemmer oppnår betydelig rabatt.

Betaling ordnes ved bankgiro som man tar med seg fra hyttene og betaler når man kommer hjem. LOT bruker ikke engangsfullmakt ved betaling. 

Utleiepriser  for våre øvrige hytter

Medlemmer

Eikedalen (ikke overnatting) kr 1000,-

Gratis for barne- og ungdomsskoleklasser i skoletiden.
NB! Hytta må ryddes og vaskes etter bruk.


Lauvesetra (ikke overnatting) kr 1000,-

Gratis for barne- og ungdomsskoleklasser i skoletiden.
NB! Hytta må ryddes og vaskes etter bruk.


Ivarsbu hovedhytta

Inntil 5 personer (voksen/barn)   kr.  750,-
Fra 6 personer                                  kr.  1000,-         

Presteseter (hovedhytta)

Inntil 10 personer kr 750,- pr døgn.
Grupper fra 11 personer kr. 1000,- pr. døgn.
Skoleklasser kr 500, pr. døgn i ukedagene.

Ikke medlemmer

Eikedalen (ikke overnatting) kr 1500,- 

Firmaer kr 2000,- (der regning sendes til firma). 


Lauvesetra (ikke overnatting) kr 1500,-

Firmaer kr 2000,- (der regning sendes til firma).       


Ivarsbu hovedhytta leies kun ut til medlemmer i DNT/ LOT


Presteseter (hovedhytta)

Inntil 10 personer kr 1500,- pr døgn.
Grupper fra 11 personer kr. 2000,- pr. døgn.