Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede (FTU)

Foto: Tine Nordkvelle

FTU arrangerer turer spesielt tilrettelagte for mennesker med ulike utviklingshemninger.

Både Larvik og Omegns Turistforening og de 4 andre foreningene i Vestfold tilbyr turer med Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede (FTU).

NB! Gruppa ble tidligere kalt DNT Tilrettelagt, og var da åpen både for utviklingshemmede og personer med fysiske funksjonsnedsettelser. Gruppa er nå endret til en FTU-gruppe.

Turene er lavterskel og åpne for utviklingshemmede i alle aldre, samt deres ledsager. De som har behov for hjelp må ha med egen ledsager.

Vi fokuserer på sosialt samvær, natur og friluftsliv. Turene er rullestolvennlige og avsluttes med mat rundt bålet. Ta med egen mat.

I lenken under finner du en aktivitetskalender som samler alle turene i Vestfold. Les mer i hvert enkelt arrangement.

Velkommen!

Foto: Vibeke Clausen
Foto: Marius Nergaard