DNT Tilrettelagt

Foto: Tine Nordkvelle

DNT Tilrettelagt arrangerer turer spesielt tilrettelagte for mennesker med fysiske eller psykiske funksjonsnedsettelser.

Både Larvik og Omegns Turistforening og de 4 andre foreningene i Vestfold tilbyr turer med DNT Tilrettelagt. I lenken under finner du en aktivitetskalender som samler alle turene i Vestfold.

Turene er lavterskel og åpne for alle aldre og funksjonsnedsettelser, samt deres ledsager. Les mer i hvert enkelt arrangement.

Velkommen!

Foto: Vibeke Clausen
Foto: Marius Nergaard