Turboklubber i Larvik

Foto: Øystein Skjærvik

Velkommen til Turboklubbene i Larvik!

Turboklubbene er et fritidstilbud for barn og barnefamilier, hvor en fast gruppe møtes hver uke eller annenhver uke. Vi har fokus på det enkle friluftslivet i nærmiljøet. Turboklubben skal bidra til at barn blir trygge i friluftsliv og glade i naturen, samtidig som de blir kjent i eget nærområde og med andre barn.

Turboklubbene har påmelding for et halvt år av gangen. Deltakelse er gratis, men vi krever medlemskap i Barnas Turlag (140 kr per år).

Turboklubber lokalt - for barnefamilier

  • For barnefamilier i alle aldere
  • Både barna og foresatte deltar sammen
  • Aktiviteter i eget nærområde
  • Turboklubb annenhver uke
  • Frivillige Turboledere planlegger og inviterer til turer, men foresatte har selv ansvar for egne barn under turene

De lokale Turboklubbene har ikke startet opp enda. Vi søker nå frivillige til oppstart av flere Turboklubber høsten 2022 - les mer her. 

Turboklubben for 4.-7. klassinger

  • For barn i 4.-7. klasse
  • Barna deltar uten foresatte
  • Aktiviteter i ulike områder i kommunen
  • Turboklubb hver uke
  • To voksne Turboledere har ansvar for barna og aktivitetene

Les mer om Turboklubben for 4.-7. klassinger her.

Foto: Hild Fjermestad Aase