Informasjon til turledere

Foto: Marius Nergård Pettersen

På denne siden finner LOTs turledere informasjon om rollen som turleder. Det kommer mer informasjon etter hvert som vi ser hva det er behov for. Ta gjerne kontakt på larvik@dnt.no hvis du har spørsmål.

Vi har brosjyren "Tips til DNTs nærturledere" på kontoret, kom gjerne innom for å hente denne. 


Huskeliste for turledere 

- Send annonsetekst til LOTs kontor senest 1 uke før turen. Bruk gjerne dette skjemaet.

- Fyll ut skjema for risikovurdering og lever til LOTs kontor per e-post eller i papirformat før turen gjennomføres.

- Ta med førstehjelpsutstyr! Dette kan lånes på kontoret. Sett deg også inn i Turlederens kriseark.

- Vi har i tillegg en del annet utstyr som kan lånes på fellesturer.

- Har turen betaling ved oppmøte? Da kan deltakerne velge mellom å betale kontant eller å vippse til #562377. 
Du kan få med plakat med vippsnummeret fra kontoret. Husk å notere hvem som betalte og hvordan de betalte.

- Som underlag for årsberetningen, til statistikk for DNT og til nytte ved senere turer, ønsker vi etter turen en liten tilbakemelding fra dere på dette skjemaet.

Risikovurdering 

Skjema for Risikovurdering av:
- Dagsturer og småturer.
- Lengre turer, kurs og overnattingsturer.
- Turer kan også risikovurderes på Min side, ta kontakt med LOTs kontor for info.

Risikovurderinger må skrives for alle turer og er viktig for å være godt forberedt. Turleder plikter å sette seg inn i turens risikomomenter før turstart.

Du skal tenke gjennom:

  • Hva kan gå galt?
  • Hvor stor er sannsynligheten for at det går galt?
  • Hva er konsekvensene hvis det går galt?
  • Hvilke forhåndsregler har jeg tatt?
  • Er det noen nye tiltak som kan redusere sannsynligheten for eller konsekvensene av uhell?

En bevisstgjøring rundt dette er en god hjelp i arbeidet med å forhindre skader/uhell. Skjemaene er ment som en hjelp i risikovurderingsarbeidet og er ikke fullstendig. Som turleder må du også tenke igjennom andre mulige risikomoment på din tur.

Skjema for risikovurdering av fellesturer gjennomføres iht. krav i Produktkontrolloven, med tilhørende internkontrollforskrift. 


Turlederkurs 

Vi ønsker at så mange som mulig tar turlederkurs på Nærturleder-nivå. Dette kurset holdes årlig i Vestfold og det er gratis å delta.

Turlederkursene er modulbasert (se figur nederst), og vi ønsker også å få flere turledere på de andre nivåene!

Les mer om turlederkurs her: https://www.dnt.no/turleder/

Finn turlederkurs her: https://www.dnt.no/aktiviteter/?categories=course&category_types=turlederkurs


Kort om de ulike kursene:

- DNT-ambassadørkurs er det første nivået, og er en utdanning for organisering og gjennomføringen av korte turer som ikke krever kart og kompass. Ambassadørkurset er obligatorisk for alle turledere i DNT. 

- Nærturlederkurset har en varighet på fire timer og kvalifiserer til å lede kortere dagsturer, opptil fem timer, i områder hvor nærturleder er lokalkjent.

Grunnleggende turlederkurs kvalifiserer til å være turleder på både dagsturer og overnattingsturer sommerstid med begrensinger til sti og vei i nærmiljøet. Du får kompetanse til å lede turer også der du ikke allerede er godt kjent.

- Sommerturlederkurset kvalifiserer til å lede overnattingsturer sommerstid i høyfjellet. 

- Vinterturleder er det øverste nivået i utdanningen. En vinterturleder kan fungere som turleder ved alle DNTs arrangementer hele året.